List of Facebook Groups

IMPORTANT NOTE: PARA LANG TO SA TEAM TANIM

1. https://www.facebook.com/groups/1510918905588774/

————

2. https://www.facebook.com/groups/174736609299919/

————

3. https://www.facebook.com/groups/vastudiogroup02/

————

4. https://www.facebook.com/groups/networkers.philippines/

————

5. https://www.facebook.com/groups/1509332185968117/

————

6. https://www.facebook.com/groups/angatpinoy/

————

7. https://www.facebook.com/groups/659524430858052/

————

8. https://www.facebook.com/groups/111237612367799/

————

9. https://www.facebook.com/groups/129419660561361/

————

10. https://www.facebook.com/groups/318819105124852/

————

STOP KA MUNA SA PAG JOIN PARA DI KA MA BLOCK. GAWA KA MUNA IBANG BAGAY NA HINDI RELATED SA FB GROUPS.

————

11. https://www.facebook.com/groups/mlmconnectclubfilipino/

————

12. https://www.facebook.com/groups/267916716652933/

————

13. https://www.facebook.com/groups/businesspinoy/

————

14. https://www.facebook.com/groups/1645319352362802/

————

15. https://www.facebook.com/groups/buyandselladvertisementphilippines/

————

16. https://www.facebook.com/groups/192137094252136/

————

17. https://www.facebook.com/groups/CCAAP/

————

18. https://www.facebook.com/groups/ccbpo/

————

19. https://www.facebook.com/groups/callcentergroupphilippines/

————

20. https://www.facebook.com/groups/CallCenterPhillipinesBPO/

————

STOP KA MUNA SA PAG JOIN PARA DI KA MA BLOCK. GAWA KA MUNA IBANG BAGAY NA HINDI RELATED SA FB GROUPS.

————

21. https://www.facebook.com/groups/228443547507870/

————

22. https://www.facebook.com/groups/entrepnetworkphilippines/

————

23. https://www.facebook.com/groups/857629014316922/

————

24. https://www.facebook.com/groups/facebooookphilippines/

————

25. https://www.facebook.com/groups/567326236704497/

————

26. https://www.facebook.com/groups/pinoyinjapan2011/

————

27. https://www.facebook.com/groups/filipinohoteliers/

————

28. https://www.facebook.com/groups/398976140191470/

————

29. https://www.facebook.com/groups/filolnet/

————

30. https://www.facebook.com/groups/647447745346892/

————

STOP KA MUNA SA PAG JOIN PARA DI KA MA BLOCK. GAWA KA MUNA IBANG BAGAY NA HINDI RELATED SA FB GROUPS.

————

31. https://www.facebook.com/groups/152612588239693/

————

32. https://www.facebook.com/groups/filipinosintheuae/

————

33. https://www.facebook.com/groups/908963092499355/

————

34. https://www.facebook.com/groups/112159812255294/

————

35. https://www.facebook.com/groups/619397998126707/

————

36. https://www.facebook.com/groups/ILoveOFWPhilippines/

————

37. https://www.facebook.com/groups/1565336777045191/

————

38. https://www.facebook.com/groups/JobInPhil/

————

39. https://www.facebook.com/groups/200588743289960/

————

40. https://www.facebook.com/groups/1535967649957858/

————

STOP KA MUNA SA PAG JOIN PARA DI KA MA BLOCK. GAWA KA MUNA IBANG BAGAY NA HINDI RELATED SA FB GROUPS.

————

41. https://www.facebook.com/groups/741291892682657/

————

42. https://www.facebook.com/groups/540927382781973/

————

43. https://www.facebook.com/groups/1425931081063678/

————

44. https://www.facebook.com/groups/1546740308921306/

————

45. https://www.facebook.com/groups/1021475821213908/

————

46. https://www.facebook.com/groups/359316657604603/

————

47. https://www.facebook.com/groups/1398565530463189/

————

48. https://www.facebook.com/groups/823248524423804/

————

49. https://www.facebook.com/groups/1567024056883125/

————

50. https://www.facebook.com/groups/1430553793911504/

————

STOP KA MUNA SA PAG JOIN PARA DI KA MA BLOCK. GAWA KA MUNA IBANG BAGAY NA HINDI RELATED SA FB GROUPS.

————

51. https://www.facebook.com/groups/1045919415422435/

————

52. https://www.facebook.com/groups/1596194557298589/

————

53. https://www.facebook.com/groups/1594442710842563/

————

54. https://www.facebook.com/groups/410201475818383/

————

55. https://www.facebook.com/groups/1726744307552677/

————

56. https://www.facebook.com/groups/1572379283033306/

————

57. https://www.facebook.com/groups/386668008201754/

————

58. https://www.facebook.com/groups/MgaFilipinoOFWsaOntarioCanada/

————

59. https://www.facebook.com/groups/mgafilipinosaguam/

————

60. https://www.facebook.com/groups/mgafilipinosanorway/

————

STOP KA MUNA SA PAG JOIN PARA DI KA MA BLOCK. GAWA KA MUNA IBANG BAGAY NA HINDI RELATED SA FB GROUPS.

————

61. https://www.facebook.com/groups/296084580402876/

————

62. https://www.facebook.com/groups/494627317315349/

————

63. https://www.facebook.com/groups/MLMphilippinesNG/

————

64. https://www.facebook.com/groups/407344735943501/

————

65. https://www.facebook.com/groups/209233009211026/

————

66. https://www.facebook.com/groups/Network.Marketing.Philippines/

————

67. https://www.facebook.com/groups/novoecijanosphil/

————

68. https://www.facebook.com/groups/350634985051512/

————

69. https://www.facebook.com/groups/426262994105477/

————

70. https://www.facebook.com/groups/319452994768993/

————

STOP KA MUNA SA PAG JOIN PARA DI KA MA BLOCK. GAWA KA MUNA IBANG BAGAY NA HINDI RELATED SA FB GROUPS.

————

71. https://www.facebook.com/groups/1059431734144742/

————

72. https://www.facebook.com/groups/1107472512601855/

————

73. https://www.facebook.com/groups/614600911931088/

————

74. https://www.facebook.com/groups/248816291805876/

————

75. https://www.facebook.com/groups/ofwmagnegosyotayo/

————

76. https://www.facebook.com/groups/364977700250716/

————

77. https://www.facebook.com/groups/323479771156020/

————

78. https://www.facebook.com/groups/843512812419602/

————

79. https://www.facebook.com/groups/119645368389684/

————

80. https://www.facebook.com/groups/NCDOC/

————

STOP KA MUNA SA PAG JOIN PARA DI KA MA BLOCK. GAWA KA MUNA IBANG BAGAY NA HINDI RELATED SA FB GROUPS.

————

81. https://www.facebook.com/groups/ofw.globalkuwait2014/

————

82. https://www.facebook.com/groups/284348128430901/

————

83. https://www.facebook.com/groups/213977385327281/

————

84. https://www.facebook.com/groups/1705732806326760/

————

85. https://www.facebook.com/groups/OFWnewgen/

————

86. https://www.facebook.com/groups/1836633329954534/

————

87. https://www.facebook.com/groups/onlineshopping.philippines/

————

88. https://www.facebook.com/groups/prosperousteampalawan/

————

89. https://www.facebook.com/groups/1452334325052966/

————

90. https://www.facebook.com/groups/philippine.ads.gone.wild/

————

STOP KA MUNA SA PAG JOIN PARA DI KA MA BLOCK. GAWA KA MUNA IBANG BAGAY NA HINDI RELATED SA FB GROUPS.

————

91. https://www.facebook.com/groups/181561018527731/

————

92. https://www.facebook.com/groups/PhilippineCallCentersHub/

————

93. https://www.facebook.com/groups/PhilsAds/

————

94. https://www.facebook.com/groups/1121081871272192/

————

95. https://www.facebook.com/groups/1383650295262738/

————

96. https://www.facebook.com/groups/philjobsopening/

————

97. https://www.facebook.com/groups/philnetworkmarketingforum/

————

98. https://www.facebook.com/groups/1400815740178807/

————

99. https://www.facebook.com/groups/philtradebuynsell/

————

100. https://www.facebook.com/groups/253331838019394/

————

STOP KA MUNA SA PAG JOIN PARA DI KA MA BLOCK. GAWA KA MUNA IBANG BAGAY NA HINDI RELATED SA FB GROUPS.

————

101. https://www.facebook.com/groups/651495338207569/

————

102. https://www.facebook.com/groups/entrepinoy/

————

103. https://www.facebook.com/groups/800787993280930/

————

104. https://www.facebook.com/groups/847397815283737/

————

105. https://www.facebook.com/groups/259484434064793/

————

106. https://www.facebook.com/groups/342649415921743/

————

107. https://www.facebook.com/groups/754591017971539/

————

108. https://www.facebook.com/groups/286954201379998/

————

109. https://www.facebook.com/groups/973243516102669/

————

110. https://www.facebook.com/groups/PinoyIncomes/

————

STOP KA MUNA SA PAG JOIN PARA DI KA MA BLOCK. GAWA KA MUNA IBANG BAGAY NA HINDI RELATED SA FB GROUPS.

————

111. https://www.facebook.com/groups/pinoymidleeastbuyandsell/

————

112. https://www.facebook.com/groups/pinoyjobhunters/

————

113. https://www.facebook.com/groups/pinoymarketplace/

————

114. https://www.facebook.com/groups/253370931363177/

————

115. https://www.facebook.com/groups/1458352404390546/

————

116. https://www.facebook.com/groups/ppinoyofwinmideast/

————

117. https://www.facebook.com/groups/pinoyofwsection/

————

118. https://www.facebook.com/groups/361406893987009/

————

119. https://www.facebook.com/groups/744581235608991/

————

120. https://www.facebook.com/groups/pinoyolbiz/

————

STOP KA MUNA SA PAG JOIN PARA DI KA MA BLOCK. GAWA KA MUNA IBANG BAGAY NA HINDI RELATED SA FB GROUPS.

————

121. https://www.facebook.com/groups/pinoyonlinebuyersandsellers/

————

122. https://www.facebook.com/groups/pinoyonlinemlmmarketers/

————

123. https://www.facebook.com/groups/185204595219066/

————

124. https://www.facebook.com/groups/PinoyOnlineShops/

————

125. https://www.facebook.com/groups/1689816604608431/

————

126. https://www.facebook.com/groups/232404593493960/

————

127. https://www.facebook.com/groups/311654612220244/

————

128. https://www.facebook.com/groups/313923715366579/

————

129. https://www.facebook.com/groups/632434256892804/

————

130. https://www.facebook.com/groups/257680701026549/

————

STOP KA MUNA SA PAG JOIN PARA DI KA MA BLOCK. GAWA KA MUNA IBANG BAGAY NA HINDI RELATED SA FB GROUPS.

————

131. https://www.facebook.com/groups/651726478253064/

————

132. https://www.facebook.com/groups/369110489893370/

————

133. https://www.facebook.com/groups/1734498216763042/

————

134. https://www.facebook.com/groups/pinoyshoppinginternational/

————

135. https://www.facebook.com/groups/pinoyofwksa/

————

136. https://www.facebook.com/groups/pinoybizness/

————

137. https://www.facebook.com/groups/pinoybiznet/

————

138. https://www.facebook.com/groups/pinoyground/

————

139. https://www.facebook.com/groups/pinoyseller/

————

140. https://www.facebook.com/groups/MagnificaFreePosting/

————

STOP KA MUNA SA PAG JOIN PARA DI KA MA BLOCK. GAWA KA MUNA IBANG BAGAY NA HINDI RELATED SA FB GROUPS.

————

141. https://www.facebook.com/groups/PhilippinePrelovedClothes/

————

142. https://www.facebook.com/groups/861245560657761/

————

143. https://www.facebook.com/groups/1369769593039912/

————

144. https://www.facebook.com/groups/realestatelistinghubajtvt/

————

145. https://www.facebook.com/groups/471780446224537/

————

146. https://www.facebook.com/groups/SPMfeelfree/

————

147. https://www.facebook.com/groups/SingaporeOnlineSystem/

————

148. https://www.facebook.com/groups/504214273001115/

————

149. https://www.facebook.com/groups/thefilipinodreamlifestyle/

————

150. https://www.facebook.com/groups/PhilippinesBusinessAdd/

————

STOP KA MUNA SA PAG JOIN PARA DI KA MA BLOCK. GAWA KA MUNA IBANG BAGAY NA HINDI RELATED SA FB GROUPS.

————

151. https://www.facebook.com/groups/1317047021642307/

————

152. https://www.facebook.com/groups/239388809812950/

————

153. https://www.facebook.com/groups/zhongli.buynsell/

————

IMPORTANT NOTE: PARA LANG TO SA TEAM TANIM